دوشنبه 25 تير 1397 - 02 ذو القعدة 1439
جستجو :
 منوی اصلی
 
  خدمات پرستاری
 

 

 

 

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی:فرج رنجگر  مدير خدمات پرستاري      

مدرک تحصیلی :

کاردانی هوشبری و کارشناسی فوریتهای پرشکی و پرستاری

سوابق کاری:

- مسئول اتاق عمل و واحد هوشبری 

- نماینده پرسنل در  واحد اورژانس و فوریتهای پزشکی 

- سرپرستار بخش زکریا و لقمان بیمارستان رازی 

- سوپروایزر مرکز رازی 

 

 

 

محتواهای مرتبط
نوشته شده
ویرایش شده