دوشنبه 25 تير 1397 - 02 ذو القعدة 1439
جستجو :
 رسالت مرکز آموزشی درمانی رازی تبریز
 
  رسالت مرکز آموزشی درمانی رازی
رسالت (Mission) :


مرکز آموزشی درمانی رازی تبریز مصمم است خدمات آموزش ، تشخیصی درمانی تخصصی وفوق تخصصی روانپزشکی نورولوژی و داخلی  ایمن با بالاترین کیفیت ،رعایت حقوق مشتریان و استفاده بهینه از منابع، فناوریهای روزآمد، نیروی انسانی متعهد،کارآمد به کلیه مراجعین ارائه و همچنین طرح های پژوهشی کاربردی و توسعه ای در راستای ارتقای نظام سلامت انجام نماید.


چشم انداز(Vission) :

سر آمدی در ارائه خدمات مربوط به پیشگیری ، آموزش تشخیصی ودرمانی تخصصی و فوق تخصصی بیماران روانپزشکی، نورولوژی و داخلی  و  منبع دائمی امید به سلامتی برای این بیماران .


ارزش ها (Values) :

 
  • رعایت عدالت و ارزشهای اسلامی
  • مشتری مداری و حفظ کرامت انسانی
  • مسئولیت پذیری و پاسخ گویی
  • بهبود مستمر کیفیت ارائه خدمات
  • رضایت مندی مشتریان داخلی و خارجی
  • نوآوری و خلاقیت


منشور حقوق بيمار:


محور اول: دريافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است
محور دوم: اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد
.محور سوم: حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود
.محور چهارم: ارائه خدمات سلامت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار و رعايت اصل رازداري باشد
محور پنجم: دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات حق بيمار است.منشور حقوق کارکنان :

  از آنجائیکه توفیق خدمت به بیماران محترم و نجات جان انسانها در زمره برترین عبادات قرار دارد و نجات جان یک انسان ، از سوی شارع مقدس با نجات جان تمامی انسانها برابر محسوب شده  است و با توجه به اینکه مقدمه واجب یعنی خدمت به بیماران محترم و نجات جان انسانها  واجب است ، منشور حقوق کارکنان تدوین گردیدتا با رعایت آن ،خدمت متناسب با شان و منزلت بیماران گرامی فراهم گردد . حق در این منشور به معنی اختیار ، توانایی و مصونیت است 
حق مصونیت از هر گونه تعرض و پرخاشگری گفتاری و کرداری.
حق داشتن امنیت برای ایفای وظایف شغلی اعم از امنیت مالی ، جانی  و شغلی
حق حمایت و مساعدت قضایی از سوی مسئولین ، در مواردی که به سبب انجام وظایف شغلی مورد پیگرد قرار میگیرند
حق امتناع از انجام دادن اعمال خلاف اصول و قواعدحرفه ای که موجب آسیب دیدن جسمی یا روحی بیمار میشود.
حق پایبندی به قسم نامه های حرفه ای در حدود شرع و قانون .
حق تصمیم گیری بر پایه اصول علمی و قانونی و پروتکل های مصوب
حق داشتن استقلال در تصمیم گیری ها در حدود شرح وظایف .
حق برخورداری از سلوک مناسب و تکریم از سوی مسئولین، کارکنان، ماموران دولتی، بازرسان، بیماران و همراهان ایشان تا با رعایت آن ،خدمت متناسب با شان و منزلت بیماران گرامی فراهم گردد.
بر اساس مواد608 قانون اسلامی به صراحت اعلام شده است که هرگونه توهین یا تهدید کارمندان در محیط کاری 3تا 6 ماه حبس و 74 ضربه شلاق را شامل می شود.