پنجشنبه 28 تير 1397 - 05 ذو القعدة 1439
جستجو :
نقشه سایت
 • منوی بالای سایت مرکز آموزشی درمانی رازی
  • صفحه اصلی
  • صفحه دانشگاه
  • پست الکترونیکی دانشگاه
  • اتوماسیون
  • تماس با ما
 • منو اصلی
  • معرفی مرکز
  • رسالت،اهداف،سیاستهای اصلی
   • رسالت و چشم انداز
   • سیاستهای اصلی
   • اهداف کلان
  • ریاست
  • مدیریت و قائم مقام مرکز
  • حراست
  • معاونت آموزشی
   • معرفی
   • گروه آموزشی
   • بخش درمانی و آموزشی
   • درمانگاه
   • برنامه اساتید
    • گروه روانپزشکی
    • گروه اعصاب
   • برنامه توجیهی فراگیران
   • کوریکولوم ها
   • آئین نامه ها
   • کتابخانه
   • دفتر توسعه آموزش بالینی
    • مسئول دفتر توسعه آموزش بالینی
    • کارشناس دفتر توسعه آموزش بالینی
   • معاونت پژوهشی
   • گالری تصاویر اعتبار بخشی
   • مشاوره اینترنتی
  • خدمات پرستاری
   • مدیر خدمات پرستاری
   • سوپر وایزرین
   • دستور العمل ها
   • فرمهای الکترونیکی
  • واحدهای اداری
   • امور اداری
   • امور مالی
   • روابط عمومی
  • واحدهای درمانی
  • واحدهای پاراکلینیک
  • دفتر بهبود کیفیت
   • کارکنان واحد بهبود کیفیت
   • شرح وظایف دفتر بهبود کیفیت
   • گواهی نامه اعتبار بخشی ملی بیمارستان
   • برنامه کمیته های بیمارستانی سال 96
   • سنجه های اعتبار بخشی ملی سال 95
   • سنجه های الزامی اعتبار بخشی
   • فرآیندهای اصلی بیمارستان
  • رسیدگی به شکایات
  • کمیته پژوهش مرکز
   • اساسنامه
   • برنامه عملیاتی
   • اولویت های پژوهشی
   • اسامی اعضا کمیته پژوهش
   • اسامی اعضا شورای مرکزی
   • اسامی اعضا شورای پژوهشی
   • سمینار های طول سال 1394
   • صورتجلسات
   • کارگاههای برگزار شده
   • نشریه
  • آموزش به بیمار و خانواده
   • معرفی واحد
   • خط مشی آموزش
   • فرم نیازسنجی آموزشی
   • فلوچارت آموزشی
  • چارت سازمانی
 • راهنمای بیماران
  • نقشه بیمارستان
  • آمارواحدهای مختلف
  • برنامه درمانگاه
  • فرآیند پذیرش بیماران بستری
  • فرآیند پذیرش بیماران سر پایی
  • فرم رسیدگی به شکایات
  • فرآیند ترخیص بیماران در بیمارستان
  • فرآیند تحول پرونده جهت اهداف آموزشی
  • فرآیند پاسخ دهی به درخواستهای سوابق بالینی بیماران
 • نشریه
 • برنامه آموزشی
  • برنامه کلاسی اکسترنی گروه روانپزشکی
  • برنامه کلاسی انترنی گروه روانپزشکی
  • برنامه بخش رزیدنتهای روانپزشکی
  • برنامه کشیک رزیدنتهای سال اول
  • برنامه کشیک رزیدنتهای سال دوم
  • برنامه کشیک رزیدنتهای سال سوم
  • برنامه کشیک رزیدنتهای سال چهارم
  • برنامه کشیک آنکالی اعضای هیات علمی
  • برنامه کشیک آنکالی فوق تخصصی کودک و نوجوان
 • اتوماسیوت اداری
  • اتوماسیون اداری
 • منو جدید واکنش
  • معرفی مرکز
  • رسالت و اهداف
   • رسالت و چشم انداز
   • سیاستهای اصلی
   • اهداف کلان
  • معاونت آموزشی
  • خدمات پرستاری
  • واحدها
   • واحدهای اداری
   • واحدهای درمانی
   • واحدهای پاراکلینیک
  • دفتر بهبود کیفیت
  • کمیته پژوهش مرکز
  • آموزش بیمار و خانواده