دوشنبه 25 تير 1397 - 02 ذو القعدة 1439
جستجو :
 سیاست های اصلی مرکز آموزشی و درمانی رازی تبریز
 
  سیاست های اصلی
سیاست های اصلی مرکز آموزشی و درمانی رازی تبریز

1- ارائه خدمات استاندارد و با کیفیت به بیماران 

2- ارتقاء رضایت گیرندگان خدمت ، کارکنان 

3- توانمند سازی نیروی انسانی 

4- کاهش خطاهای پزشکی 

5- اجرای بسته های تحول نظام سلامت 

6- اوجه ویژه به اقتصاد مقاومتی در بیمارستان 

7- استفاده مناسب از تجهیزات پزشکی، تکنولوژی و فن آوری های نوین و روزآمد 

8- جلب کمک های خیرین 

9- رعیات کلیه موازین بهداشتی، درمانی و زیست محیطی