سه شنبه 26 تير 1397 - 03 ذو القعدة 1439
جستجو :
 گروه روانپزشکی
 
  گروه روانپزشکی
لیست پزشکان هیأت علمی در گروه روانپزشکی
ردیف نام و نام خانوادگی رتبه علمی رشته تخصص
 1.  
دکتر ایوب مالک استاد فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
 1.  
دکتر سیدمحمدعلی قریشی زاده استاد متخصص روانپزشکی
 1.  
دکتر علی فخاری استاد متخصص روانپزشکی
 1.  
دکتر علیرضا فرنام استاد متخصص روانپزشکی
 1.  
دکتر فاطمه رنجبر استاد متخصص روانپزشکی
 1.  
دکتر حسین داداش زاده دانشیار PHD روانشناسی بالینی
 1.  
دکتر شاهرخ امیری دانشیار فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
 1.  
دکتر اصغر ارفعی دانشیار متخصص روانپزشکی
 1.  
دکتر آرش محققی استادیار متخصص روانپزشکی
 1.  
دکتر علیرضا شفیعی استادیار متخصص روانپزشکی
 1.  
دکتر غلامرضا نورآذر استادیار فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
 1.  
دکتر سپیده هریزچی استادیار متخصص روانپزشکی
 1.  
دکتر زهرا موسوی استادیار متخصص روانپزشکی و فلوشیب سایکوسوماتیک
 1.  
دکتر سارا فرهنگ استادیار متخصص روانپزشکی
 1.  
دکتر مهرداد قائم مقامی استادیار متخصص روانپزشکی
 1.  
دکتر ساناز نوروزی استادیار فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
 1.  
دکتر علی صیدی همطراز هیئت علمی متخصص روانپزشکی
 1.  
دکتر شهاب الدین ترقی همطراز هیئت علمی متخصص روانپزشکی
 
 
لیست سمت اعضای هیأت علمی در گروه روانپزشکی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
 1.  
دکتر ایوب مالک مدیر گروه و ریاست بخش روانپزشکی کودک و نوجوان
 1.  
دکتر علی فخاری معاون آموزشی بیمارستان و گروه روانپزشکی و رئیس مرکز تحقیقات روانپزشکی
 1.  
دکتر آرش محققی ریاست بیمارستان -  ریاست بخش ابوریحان
 1.  
دکتر حسین داداش زاده ریاست بخش روان درمانی
 1.  
دکتر شاهرخ امیری معاون دوره تخصصی و فوق تخصصی گروه و ریاست درمانگاه
 1.  
دکتر غلامرضا نورآذر ریاست بخش ذکریا و لقمان و الکتروشوک
 1.  
دکتر علیرضا فرنام رئیس کارگروه روانپزشکی و روانشناسی
 1.  
دکتر علیرضا شفیعی معاونت پژوهش گروه و ریاست بخش فارابی و علوم اعصاب
 1.  
دکتر فاطمه رنجبر ریاست بخش حیان
 1.  
دکتر سپیده هریزچی ریاست بخش درمان 2 مسئول دفتر توسعه آموزش بالینی مرکز
 1.  
دکتر زهرا موسوی ریاست بخش طوس – سینا– مسئول برنامه ریزی آموزشی بخشها
 1.  
دکتر سارا فرهنگ ریاست بخش بوعلی  - معاون پژوهشی مرکز
 1.  
دکتر مهرداد قائم مقامی ریاست بخش اورژانس و بخش شفا و مسئول مدیریت تختهای بیمارستانی مرکز رازی - مسئول امتحانات دوره ی پزشکی عمومی