پنجشنبه 28 تير 1397 - 05 ذو القعدة 1439
جستجو :
 منوی اصلی
 
  روند رسیدگی به شکایات

روند رسیدگی به شکایات مراجعین محترم اورژانس

 

*لطفـأهرگونه شـکایات خودراباذکرشمـاره تلفـن  ازطریق صندوق  شکایات اعلام فرمایید .

* طی مدت 48-24  ساعت موضوع شکایت شما رسیدگی وپاسخ داده خواهد شد.

*درصورت عدم حصول رضایت می توانید مراتب را باتلفن همراه 09144933264ویابا شماره تلفن 3809672 از دفتـر امور پرستـاری پیگیری فرمایید .

ارائه هرگونه نظرات شما درخصوص بهبود فرایندهای اورژانس موجب امتنان خواهد بود.

 

 

با تشکر : واحد طرح تکریم ارباب رجوع مرکز آموزشی،درمانی رازی تبریز