دوشنبه 25 تير 1397 - 02 ذو القعدة 1439
جستجو :
 منوی اصلی
 
  سوپروایزرین

مدیریت خدمات پرستاری: حسین مهدوی یوسفی

سوپروایزر آموزشی : ناهید سبزی

سوپروایزرین بالینی: پرویز برزگر-پریوش کریمی- لعیا رنجبر - فرج رنجگر - علی جباری

کارشناس کنترل عفونت : سیده فریده سید جامبر

منشی دفتر : رقیه ارسالی