برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دفتر بهبود کیفیت

مسئول اعتبار بخشی وکارشناس امور بیمارستان: شیوا مختارزاده

مسئول حاکمیت بالینی : شیوا مختارزاده


 

اعتبار بخشی

در سراسر دنيا مردم، بيماران، دولت و پرداخت کننده‌های ثالث، خواستار ارزيابی غنی‌تر شرايط خدمات سلامت برای بهبود مستمر کيفيت هستند. کشورهای مختلف رويکردهای متفاوتی را جهت حفظ و ارتقای کيفيت و بهبود استانداردها اتخاذ نموده‌اند که صدور مجوز، اعطای گواهينامه و اعتباربخشی، از جمله سيستم‌های ايجاد شده در اين راستا می‌باشند .

اعتباربخشی به سبب استانداردهای حداکثری و چالش برانگيز به عنوان قدرتمندترين روش شناخته شده در اين عرصه می‌باشدامروزه کیفیت خدمت از مهمترین جنبه‌های مدیریتی سازمانهای خدماتی بوده و مشتری محوری،استراتژی اول تمام سازمانهای دنیا به شمار می روند .

  
خط مشی مراقبت های سلامت و درک آن چه به کیفیت مراقبت مربوط می شود و تمرکز بر روی اصول بنیادی برای یکپارچه نمودن توسعه سیستم بهداشت و درمان و پویا نمودن آن ، اساس اعتبار بخشی را تشکیل می دهد .
اعتبار بخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است. استانداردهایی که برای بهبود مداوم کیفیت ،  به محور بودن بیمار و بهبود امنیت بیمار و کارکنان تاکید دارد .
اعتبار بخشی برای تشریح کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان مبنای تفکر آن به کار گرفته می شود .

اهداف اعتباربخشی بیمارستانی

 • ارتقاء كيفيت خدمات
 • تصميم گيري آگاهانه
 • بهبود ايمني بيمار و كاركنان
 • آموزش و توانمندسازي
 • رشد متوازن و تفكر سيستمي
 • اطمينان بخشي به دولت، جامعه، متخصصان، مردم و آموزش گيرندگان در مورد كيفيت خدمات ارائه شده
 • بهبود كيفيت خدمات از طريق تدوين شاخص هاي كيفيت
 • تشويق واحدهاي خدماتی براي بهبود دايمي از طريق ارزشيابي هاي مداوم
 • نوشته شده
 • در دوشنبه 24 مهر 1391
 • ساعت 02:42
 • توسط یلدا دلبند