دوشنبه 2 بهمن 1396 - 04 جمادى الأولى 1439
جستجو :
 درمانگاه
 
  درمانگاه
درمانگاه روانپزشکی بزرگسالان یک (درمانی )


درمانگاه روانپزشکی کودک و نوجوان (آموزشی)


درمانگاه روانپزشکی بزرگسالان دو (آموزشی )


درمانگاه مغز و اعصاب (آموزشی و درمانی)


درمانگاه روان درمانی (آموزشی)


درمانگاه تعدیل شخصیت (آموزشی)


درمانگاه روان درمانی (درمانی)


درمانگاه پزشکی عمومی (درمانی)